Currency
Shopping cart

ไทเกอร์พล๊าส เมดิคอล แคริก๊อซ Carigauze

หมวดหมู่สินค้า: เวชภัณฑ์ ทำแผล
รหัส :
แคริก๊อซผ้าก๊อซใยสังเคราะห์
ราคา 0บาท

24 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 1314 ผู้ชม

  • ซึมซับ
  • เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม
  • ผ้าไม่รุ่ย ไม่เป็นขุย
  • ขนาด

          2 นิ้ว x 2 นิ้ว บรรจุ 10 ชิ้น
          3 นิ้ว x 3 นิ้ว บรรจุ 10 ชิ้น
          4 นิ้ว x 4 นิ้ว บรรจุ 10 ชิ้น

สำหรับเช็ดทำความสะอาดรอบแผลและตกแต่งบาดแผล เล็กๆ น้อยๆ 
วิธีใช้งาน
ใช้เช็ดทำความสะอาดผิวหนังและรอบบาดแผล

ข้อควรระวัง : หากมีอาการแพ้ หรืออักเสบ ติดเชื้อ ให้หยุดใช้และปรึกษกษาแพทย์ โปรดอ่านคำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผู้ผลิต : บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด 114 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 02-326-0990
ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-0120012

สพ. 95/2553

 

Engine by shopup.com