Currency
Shopping cart

ไทเกอร์พล๊าส พลาสเตอร์ฟิมล์ใสกันน้ำ ไม่มีแผ่นซึมซับ TRANSPARENT WATERPROOF N Series

หมวดหมู่สินค้า: พลาสเตอร์
รหัส :
ฟิล์มใส กันน้ำ ปืดแผล ควรใช้คู่กับผ้าก็อซ
ราคา 0บาท

24 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 398 ผู้ชม

  • ฟิล์มบาง แนบผิว
  • ฟิล์มยืดหยุ่น ไม่หลุดแม้ขณะเคลื่อนไหว
  • กาวเหนียว ติดแน่น
  • มี 4 ขนาดมาตรฐาน

          N1   60 มม. X 70 มม.
          N2   60 มม. X 100 มม.
          N3   80 มม. X 100 มม.
          N4  100 มม. X 120 มม.

ใช้ปิดทับวัสดุปิดแผล อาทิผ้าก็อช ใช้ปิดยึดเข็ม I.V.
วิธีใช้งาน
1. ทำความสะอาดบาดแผล และผิวโดยรอบ
2. ลอกแผ่นปิดหน้ากาวออก ปิดให้แผ่นซึมซับคลุมบาดแผลและลูบให้แนบสนิทกับผิว
3. ควรเปลี่ยนใหม่อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ข้อควรระวัง : หากมีอาการแพ้ หรืออักเสบ ติดเชื้อ ให้หยุดใช้และปรึกษกษาแพทย์ โปรดอ่านคำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผู้ผลิต : บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด 114 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 02-326-0990
ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-0120012

สพ. 95/2553

Engine by shopup.com